Du thuyền Athena

Du thuyền Athena

- 13 Đánh giá

 • -20%

  Du thuyền Athena Luxury 2 ngày / 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  8 phản hồi - Good

  vi-20% OFF + Free Visa

  Expired on Jan 01 2023


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATH01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 88

  From: US$ 176

  You save: US$ 44

  Giá gốc
  US$ 220
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 44
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 176

 • Du thuyền Athena Luxury 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATH02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 118

  From: US$ 356

 • -11%

  vi-Athena Royal Cruise 2 days 1 night

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Vịnh Bái Tá»­ Long - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 86

  From: US$ 172

  You save: US$ 20

  Giá gốc
  US$ 192
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 20
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 172

 • vi-Athena Royal Cruise 2 days 1 night

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Vịnh Bái Tá»­ Long - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - Vịnh Bái Tá»­ Long - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 108

  From: US$ 324