Du thuyền Deluxe

6 + Du thuyền Deluxe

Đang lọc
 • -20%

  vi-Renea Cruise 3 days/ 2 nights

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - Vịnh Bái Tá»­ Long + thêm nữa - vi-Cap La Island - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hon Gai Harbour - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31REN02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 101

  From: US$ 304

  You save: US$ 76

  Giá gốc
  US$ 380
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 76
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 304

 • -16%

  vi-La Mingnonne Cruise 2 days/ 1 night

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LMN01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 88

  From: US$ 177

  You save: US$ 32

  Giá gốc
  US$ 209
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 32
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 177

 • -11%

  vi-La Mingnonne Cruise 3 days/ 2 nights

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Vịnh Lan Hạ - Bãi Ba Trái Đào + thêm nữa - vi-Cat Ba Island - vi-Hospital Cave - vi-Viet Hai Village - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LMN02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 106

  From: US$ 320

  You save: US$ 36

  Giá gốc
  US$ 356
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 36
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 320

 • -16%

  vi-V'Spirit Premier Cruise 2 days/ 1 night

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VPP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 89

  From: US$ 178

  You save: US$ 33

  Giá gốc
  US$ 211
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 33
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 178

 • -11%

  vi-V'Spirit Premier Cruise 3 days/ 2 nights

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - Bãi Ba Trái Đào - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VPP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 108

  From: US$ 326

  You save: US$ 37

  Giá gốc
  US$ 363
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 37
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 326

 • -21%

  vi-Renea Cruise 2 days/ 1 night

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - Vịnh Bái Tá»­ Long + thêm nữa - vi-Cap La Island - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hon Gai Harbour - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T31REN01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 79

  From: US$ 159

  You save: US$ 40

  Giá gốc
  US$ 199
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 40
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 159

1

Du thuyền Deluxe

- 0 Đánh giá