Tổng quan

Bãi tắm Ba Trái ĐaÌ€o laÌ€ Ä‘iểm Ä‘ến hấp dẫn của HaÌ£ Long luôn thu hút Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Ä‘ông Ä‘ảo du khách yêu thích, đặc biệt nó có sức hút cá»±c lá»›n đối vá»›i du khách quốc tế bởi vẻ đẹp nên thÆ¡, hữu tình của mình.

Bãi tắm nằm gâÌ€n Ä‘ảo Cát BaÌ€, cách cảng taÌ€u du liÌ£ch Bãi cháy hÆ¡n 20 km vêÌ€ phía Đông Nam, nổi tiếng với vẻ Ä‘eÌ£p tÆ°Ì£ nhiên hoang daÌ£i vaÌ€ phong cảnh nên thÆ¡, cuốn hút. Ba Trái Đào laÌ€ môÌ£t môÌ£t bãi tắm trắng miÌ£n cát, ôm ấp ba ngoÌ£n núi có hiÌ€nh dáng giống với 3 trái Ä‘aÌ€o tiên.

Đây laÌ€ Ä‘iểm Ä‘ến tuyêÌ£t vÆ¡Ì€i daÌ€nh cho du khách với những laÌ€n nước trong vắt, in Ä‘áy cát trắng miÌ£n. Được bao boÌ£c bởi những Ä‘ảo Ä‘á lớn, do Ä‘ó, bãi tắm tÆ°Æ¡ng Ä‘ối an toaÌ€n vaÌ€ kín gió. MÆ°Ì£c nước ở Ä‘ây khá nông so với các bãi tắm khác của vịnh HaÌ£ Long, có những chỗ, nước chỉ tới Ä‘âÌ€u gối. Đặc biêÌ£t, những hiÌ€nh thuÌ€ kiÌ€ laÌ£ vaÌ€ Ä‘ôÌ£c Ä‘áo của các vách Ä‘á cũng laÌ€ môÌ£t Ä‘iêÌ€u thú viÌ£ daÌ€nh cho du khách. Đó laÌ€ môÌ£t Ä‘iÌ£a Ä‘iểm chuÌ£p hiÌ€nh lÆ°u niêÌ£m lý tưởng daÌ€nh cho khách tham quan, du liÌ£ch.

Bên caÌ£nh Ä‘ó, mỗi Ä‘ảo Ä‘á Ä‘êÌ€u sở hữu môÌ£t hêÌ£ thÆ°Ì£c vâÌ£t phong phú của riêng miÌ€nh, mang tới những khung cảnh ấn tÆ°Æ¡Ì£ng.