Tổng quan

Hang Sáng - Hang Tối nằm ở khu vá»±c giáp ranh vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long, Ä‘ây là khu vá»±c nằm trong khu bảo vệ của khu dá»± trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, là má»™t Ä‘iểm đến thật lý tưởng cho những ai Ä‘am mê môn thể thao chèo thuyền kayak, khám phá thiên nhiên bằng chính cÆ¡ bắp và sá»± khéo léo của bản thân khi Ä‘i du lịch Hạ Long hay du lịch Cát Bà.

Hang Sáng - Tối được xem nhÆ° hang Sá»­ng Sốt dÆ°á»›i nÆ°á»›c, bởi sá»± hình thành của hang không phải ở trên mặt nÆ°á»›c nhÆ° các hang Ä‘á»™ng khác. Trong quá trình hoạt Ä‘á»™ng địa chất, ở Vịnh Hạ Long có 3 dạng hang Ä‘á»™ng được hình thành từ sá»± tác Ä‘á»™ng của nÆ°á»›c tá»›i dạng địa hình karst, Ä‘ó là hang ngầm cổ, hang nền karst và hang hàm ếch. Hang Sáng - Tối thuá»™c dạng hang hàm ếch vá»›i nền hang ngập sâu trong nÆ°á»›c biển, còn trần hang thì trên mặt nÆ°á»›c.

Vá»›i chiếc thuyền kayak, du khách có thể tiến gần hÆ¡n đến chân núi, khám phá nét đẹp của thiên nhiên, sá»± thú vị của việc nÆ°á»›c ăn mòn vào chân núi Ä‘á vôi, cÅ©ng nhÆ° sá»± bản lÄ©nh của thá»±c vật ở Ä‘ây, khi tồn tại được ở địa hình núi Ä‘á này.