Travel vi-Halong Bay Detail

Vịnh Hạ Long nằm ở phía tây vịnh Bắc Bá»™, cách Hà Ná»™i khoảng 170 km. Vịnh Hạ Long có tổng diện tích 1.553 km2, bao gồm 1.969 hòn đảo lá»›n nhỏ và hai vịnh nổi tiếng: Vịnh Bái Tá»­ Long ở phía Ä‘ông và vịnh Lan Hạ nÆ¡i có đảo Cát Bà ở phía nam.

Vịnh Hạ Long nổi tiếng vá»›i hệ thống đảo Ä‘á và hang Ä‘á»™ng tráng lệ. Có hàng trăm hòn đảo Ä‘á nÆ¡i Ä‘ây, trong Ä‘ó má»—i hòn đảo có hình dạng sống Ä‘á»™ng khác nhau nhÆ° hòn Đầu Người, hòn Rồng, hòn Lã Vọng, hòn Mái, đảo LÆ° HÆ°Æ¡ng, đảo Cóc. Ẩn trong những hòn đảo Ä‘á là những hang Ä‘á»™ng kỳ vÄ© gắn liền vá»›i nhiều truyền thuyết kỳ diệu nhÆ° hang Thiên Cung, hang Đầu Gá»—, hang Sá»­ng Sốt, hang Trinh Nữ, Ä‘á»™ng Tam Cung. Đây thá»±c sá»± là tạo hoá của tá»± nhiên trên trái đất.

Vịnh Hạ Long được biết đến không chỉ là Di sản Thế giá»›i mà còn là má»™t trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giá»›i. Vá»›i nhiều cảnh quan đẹp, hệ Ä‘á»™ng thá»±c vật phong phú vá»›i ý nghÄ©a khảo cổ và địa chất tuyệt vời gắn liền vá»›i giá trị văn hóa và lịch sá»­, Vịnh Hạ Long được coi là má»™t trong những Ä‘iểm đến nổi tiếng nhất của Việt Nam vá»›i khách du lịch nÆ°á»›c ngoài.