Du thuyền Dragon Legend

Du thuyền Dragon Legend

- 14 Đánh giá

 • -11%

  Du thuyền Dragon Legend 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - vi-Thien Canh Son Cave + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31DRL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 111

  From: US$ 223

  You save: US$ 25

  Giá gốc
  US$ 248
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 25
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 223

 • -11%

  Du thuyền Dragon Legend 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.3

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tá»­ Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31DRL02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 122

  From: US$ 366

  You save: US$ 41

  Giá gốc
  US$ 407
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 41
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 366