Du thuyền La Pinta

Du thuyền La Pinta

- 10 Đánh giá

 • -20%

  Du thuyền La Pinta 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good

  vi-20% OFF + Free Transfer

  Expired on Jan 01 2023


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - vi-Trung Trang Cave + thêm nữa - Hang Sáng và hang Tối - vi-Got Pier - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LPT01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 82

  From: US$ 165

  You save: US$ 41

  Giá gốc
  US$ 206
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 41
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 165

 • -11%

  Du thuyền La Pinta 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.2

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - vi-Cat Ba Island + thêm nữa - vi-Trung Trang Cave - vi-Viet Hai Village - Hang Sáng và hang Tối - vi-Got Pier - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LPT02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 103

  From: US$ 311

  You save: US$ 35

  Giá gốc
  US$ 346
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 35
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 311