Du thuyền La Regina Legend

Du thuyền La Regina Legend

- 5 Đánh giá

 • -26%

  Du thuyền La Regina Legend 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Viet Hai Village - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 126

  From: US$ 379

  You save: US$ 127

  Giá gốc
  US$ 506
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 127
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 379

 • -21%

  Du thuyền La Regina Legend 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 103

  From: US$ 206

  You save: US$ 52

  Giá gốc
  US$ 258
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 52
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 206