Du thuyền La Regina Legend

Du thuyền La Regina Legend

- 5 Đánh giá

 • -25%

  Du thuyền La Regina Legend 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Viet Hai Village - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 115

  From: US$ 345

  You save: US$ 115

  Giá gốc
  US$ 460
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 115
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 345

 • -20%

  Du thuyền La Regina Legend 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 94

  From: US$ 188

  You save: US$ 47

  Giá gốc
  US$ 235
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 47
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 188