Du thuyền La Regina Royal

Du thuyền La Regina Royal

- 4 Đánh giá

 • -26%

  Du thuyền La Regina Royal 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tá»­ Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - Vịnh Bái Tá»­ Long - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LRR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 105

  From: US$ 316

  You save: US$ 107

  Giá gốc
  US$ 423
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 107
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 316

 • -21%

  Du thuyền La Regina Royal 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tá»­ Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LRR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 85

  From: US$ 171

  You save: US$ 43

  Giá gốc
  US$ 214
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 43
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 171