Du thuyền Lan Ha Legend

Du thuyền Lan Ha Legend

- 4 Đánh giá

 • -11%

  Du thuyền Lan Ha Legend 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Gia Luan harbour - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Cat Ba Island - vi-Viet Hai Village - vi-Gia Luan harbour - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LHL02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 80

  From: US$ 242

  You save: US$ 27

  Giá gốc
  US$ 269
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 27
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 242

 • -11%

  Du thuyền Lan Ha Legend 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Gia Luan harbour - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - vi-Gia Luan harbour - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LHL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 71

  From: US$ 143

  You save: US$ 16

  Giá gốc
  US$ 159
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 16
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 143