Du thuyền Majestic

Du thuyền Majestic

- 9 Đánh giá

 • -31%

  Du thuyền Halong Majestic 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  6 phản hồi - Good

  vi-30% OFF + Free Visa

  Expired on Jan 01 2023


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAJ01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 67

  From: US$ 134

  You save: US$ 58

  Giá gốc
  US$ 192
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 58
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 134

 • -11%

  Du thuyền Halong Majestic 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi-Trong Cave - vi- Sung Sot Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAJ02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 80

  From: US$ 242

  You save: US$ 27

  Giá gốc
  US$ 269
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 27
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 242