Du thuyền Margaret

Du thuyền Margaret

- 7 Đánh giá

 • -16%

  Du thuyền Margaret 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi-Luon Cave - Vịnh Lan Hạ - vi- Sung Sot Cave - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 88

  From: US$ 266

  You save: US$ 47

  Giá gốc
  US$ 313
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 47
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 266

 • -16%

  Du thuyền Margaret 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Titop Island + thêm nữa - vi-Luon Cave - vi- Sung Sot Cave - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 72

  From: US$ 144

  You save: US$ 26

  Giá gốc
  US$ 170
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 26
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 144