Du thuyền Maya

Du thuyền Maya

- 10 Đánh giá

 • -11%

  Du thuyền Maya 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - vi-Viet Hai Village + thêm nữa - Vịnh Bái Tá»­ Long - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAY02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 102

  From: US$ 306

  You save: US$ 35

  Giá gốc
  US$ 341
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 35
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 306

 • -6%

  Du thuyền Maya 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - Bãi Ba Trái Đào + thêm nữa - Hang Sáng và hang Tối - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31MAY01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 90

  From: US$ 181

  You save: US$ 11

  Giá gốc
  US$ 192
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 11
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 181