Du thuyền ngủ đêm

6 + Du thuyền ngủ đêm

Đang lọc
 • -11%

   

  Xem bản đồ

  7.6

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - vi-Tuan Chau Harbor - Vịnh Lan Hạ + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SER01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 104

  From: US$ 209

  You save: US$ 24

  Giá gốc
  US$ 233
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 24
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 209

 • -10%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - vi-Tuan Chau Harbor - Vịnh Lan Hạ + thêm nữa - vi-Cat Ba Island - vi-Viet Hai Village - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SER02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 129

  From: US$ 387

  You save: US$ 43

  Giá gốc
  US$ 430
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 43
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 387

 • -11%

  vi-Dynasty Cruise 3 days/ 2 nights

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Halong Bay - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31DYN02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 110

  From: US$ 332

  You save: US$ 37

  Giá gốc
  US$ 369
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 37
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 332

 • -16%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Vịnh Lan Hạ - vi-Cat Ba Island + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - Bãi Ba Trái Đào - Hang Sáng và hang Tối - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SCA02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 123

  From: US$ 369

  You save: US$ 66

  Giá gốc
  US$ 435
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 66
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 369

 • -11%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31AMO01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 105

  From: US$ 211

  You save: US$ 24

  Giá gốc
  US$ 235
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 24
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 211

 • -10%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Cat Ba National Park - vi-Viet Hai Village - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31AMO02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 129

  From: US$ 387

  You save: US$ 43

  Giá gốc
  US$ 430
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 43
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 387

1

Du thuyền ngủ đêm

- 9 Đánh giá