Du thuyền Perla Dawn Sails

Du thuyền Perla Dawn Sails

- 3 Đánh giá

 • -3%

  Du thuyền Perla Dawn Sails 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - Vịnh Lan Hạ + thêm nữa - Hang Sáng và hang Tối - vi-Viet Hai Village - Vịnh Lan Hạ - vi-Got Pier - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PDS02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 119

  From: US$ 357

  You save: US$ 11

  Giá gốc
  US$ 368
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 11
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 357

 • -11%

  Du thuyền Perla Dawn Sails 2ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.2

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Got Pier - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - vi-Got Pier - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31PDS01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 101

  From: US$ 203

  You save: US$ 23

  Giá gốc
  US$ 226
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 23
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 203