Du thuyền Rosa

Du thuyền Rosa

- 13 Đánh giá

 • -16%

  Du thuyền Rosa 2 ngày 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.1

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ROS01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 62

  From: US$ 124

  You save: US$ 22

  Giá gốc
  US$ 146
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 22
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 124

 • -16%

  Du thuyền Rosa Boutique 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.0

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Trong Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi- Sung Sot Cave - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ROB02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 75

  From: US$ 226

  You save: US$ 40

  Giá gốc
  US$ 266
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 40
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 226

 • -16%

  Du thuyền Rosa 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.2

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Halong Bay + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ROS02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 73

  From: US$ 219

  You save: US$ 39

  Giá gốc
  US$ 258
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 39
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 219

 • -16%

  Du thuyền Rosa Boutique 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ROB01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 67

  From: US$ 134

  You save: US$ 24

  Giá gốc
  US$ 158
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 24
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 134