vi-Scarlet Pearl Cruise

vi-Scarlet Pearl Cruise

- 0 Đánh giá

 • -11%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - Vịnh Lan Hạ + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - Hang Sáng và hang Tối - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SCA01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 106

  From: US$ 213

  You save: US$ 24

  Giá gốc
  US$ 237
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 24
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 213

 • -16%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Vịnh Lan Hạ - vi-Cat Ba Island + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - Bãi Ba Trái Đào - Hang Sáng và hang Tối - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31SCA02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 112

  From: US$ 336

  You save: US$ 60

  Giá gốc
  US$ 396
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 60
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 336