Tour kết hợp

21 + Tour kết hợp

Đang lọc
 • -11%

  Combo Hạ Long - Sapa 4 ngày bằng xe buýt

   

  Xem bản đồ

  7.5

  22 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi + thêm nữa - vi-Sapa - Bản Cát Cát - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 58

  From: US$ 233

  You save: US$ 26

  Giá gốc
  US$ 259
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 26
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 233

 • -11%

  Combo Hà Nội - Hạ Long 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  11 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 57

  From: US$ 172

  You save: US$ 20

  Giá gốc
  US$ 192
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 20
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 172

 • -7%

  Combo Ninh Bình - Mai Châu - Hạ Long 6 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Hoa LÆ° - Tam Cốc + thêm nữa - vi-Hanoi - Mai Châu - Pù Luông - vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 50

  From: US$ 302

  You save: US$ 22

  Giá gốc
  US$ 324
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 22
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 302

 • Combo Hà Ná»™i - Hạ Long - Mai Châu 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi + thêm nữa - Mai Châu - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 60

  From: US$ 242

 • -16%

  Combo Hà Nội - Mai Châu - Hạ Long 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - vi-Hanoi + thêm nữa - vi-Halong Bay - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 48

  From: US$ 193

  You save: US$ 35

  Giá gốc
  US$ 228
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 35
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 193

 • -11%

  Combo Hạ Long - Mai Châu 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Mai Châu - vi-Hanoi + thêm nữa - vi-Halong Bay - vi-Cat Ba Island - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 72

  From: US$ 291

  You save: US$ 33

  Giá gốc
  US$ 324
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 33
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 291

 • -7%

  Combo Hà Nội - Hạ Long 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG10

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 55

  From: US$ 220

  You save: US$ 16

  Giá gốc
  US$ 236
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 16
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 220

 • Combo Hà Ná»™i - Hạ Long - Mai Châu 5 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi + thêm nữa - Mai Châu - Bản Poom Coọng - vi-Lac Village - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 68

  From: US$ 341

 • -4%

  Combo Hà Nội - Sapa - Hạ Long 5 ngày đi tàu

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good

  Combo này là sự kết hợp đặc biệt của tour khám phá Hà Nội, tour du lịch qua đêm Hạ Long 2 ngày và tour du lịch Sapa 2 ngày bằng tàu hỏa. xem thêm Combo này là sự kết hợp đặc biệt của tour khám phá Hà Nội, tour du lịch qua đêm Hạ Long 2 ngày và tour du lịch Sapa 2 ngày bằng tàu hỏa.


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Sapa - vi-Lao Chai + thêm nữa - Bản Cát Cát - vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi
  • DURATION 5 ngày 4 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG17

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 57

  From: US$ 346

  You save: US$ 11

  Giá gốc
  US$ 357
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 11
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 346

 • -11%

  Combo cao cấp Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - Tam Cốc - Hoa LÆ° + thêm nữa - vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG19

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 85

  From: US$ 341

  You save: US$ 38

  Giá gốc
  US$ 379
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 38
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 341

 • -16%

  Combo Hạ Long - Sapa 5 ngày bằng xe buýt

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi + thêm nữa - vi-Sapa - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG14

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 51

  From: US$ 257

  You save: US$ 46

  Giá gốc
  US$ 303
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 46
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 257

 • -11%

  Combo Hạ Long - Sapa 4D4N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Halong Bay - vi-Hanoi + thêm nữa - vi-Sapa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88CBG15

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 67

  From: US$ 271

  You save: US$ 31

  Giá gốc
  US$ 302
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 31
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 271

Tour kết hợp

- 103 Đánh giá

Các tour du lịch kết hợp bao gồm tour Hà Ná»™i, tour Sapa, tour Hạ Long hoặc các chuyến Ä‘i Việt Nam từ Hà Ná»™i đến thăm Vịnh Hạ Long và các Ä‘iểm đến khác. Vá»›i tour kết hợp, du khách sẽ có cÆ¡ há»™i tham quan các địa Ä‘iểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam: khám phá thủ Ä‘ô Hà Ná»™i vá»›i khu phố cổ, chợ Ä‘êm, Hồ Hoàn Kiếm, Lăng Hồ Chí Minh hoặc khám phá vịnh Hạ Long vá»›i những hang Ä‘á»™ng và hòn đảo Ä‘á vôi tráng lệ ...