Du thuyền Victory Star

Du thuyền Victory Star

- 10 Đánh giá

 • -16%

  Du thuyền Victory Star 2 ngày/1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VIS01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 88

  From: US$ 177

  You save: US$ 32

  Giá gốc
  US$ 209
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 32
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 177

 • -11%

  Du thuyền Victory Star 3 ngày/2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.8

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi - vi-Hon Gai Harbour - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi / vi-Hanoi
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VIS02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 93

  From: US$ 280

  You save: US$ 32

  Giá gốc
  US$ 312
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 32
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 280